Menu

ขายเรือยาง ราคาถูก

จัดจำหน่ายเรือยางเป่าลมราคาถูก

Blog Component

boat fishing good

May 11, 2016

หมายถึง งบการเงินหรอกระแสเงินสดแย่ลงบ้างไมี ถ้าวันไหนมันเรมไม่ดีแล้ว แกค่อยขายออก.. ซึ่ง'จากเรื่องที่เล่ามา ถ้าหม่ามีามัวแต่รอราคาที่ถูกที่สุด อาจจะไม่ได้ซือเลยก็ได้ ดังนั้นจึงควรซือในราคาที่เราคิดว่ามันขายเรือยางตกปลามือสอง  สมเหตุสมผล แต่ยำ1ว่ามันต้องเป็นธุรกิจที่ดี และต้อง “รอคอยเวลา” แต่ไม่ใช่รอ “ราคาที่ถูกที่สุด”

เรองที่เจ็ดเรือยางตกปลา ราคาถูก  ทีนี้หลายคนจะเรมงง บอกว่า เอ๊ะ!! “เด๋วให้รอ” เด๋วให้ “ซือไปเลย” หมีล้มจึงขยายความให้ลักนิด การซือไปเลยนั้น คือซือในราคาที่เหมาะสม และ รอให้ราคามันเหมาะสม ถามว่ายืดจากอะไร อย่างแรก หมีล้มดู ROE ย้อนหลัง เอามาหาร P/BV ปีจจุบัน ถ้าได้ย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ยเกิน 12% ถือว่าพอโอเค แต่ในหนังสือ หมีอยากให้รอ “วิกฤต” เพราะวิกฤต นำมาซึ่ง “โอกาส” ที่จะซือหุ้นที่ดีในราคาที่ตํ่ามากๆ เพราะทุกคน “เจ๊ง” กันไปหมดแล้ว การที่ซือหุ้นที่ บอกว่า 12% เฉลี่ย เราก็อาจจะซือไปครงหนึ่งหรอบางส่วน และเก็บอีกครงไว้รอวิกฤต ก็เป็นไปได้ จะได้ไม่ตกรถเนอะ สำคัญแต่ว่าจะหาหุ้น 12% เฉลี่ยมันยากเหลือเกิน.. แต่ถ้าเป็นช่วงวิกฤต ของบอกว่าเพียบ...

เรองที่แปด หากเลือกที่จะลงทุน แวะดูกราฟราคาย้อนหลังหน่อยก็ดี จะได้รู้ความเป็นไปของธุรกิจที่เราลงทุน เพราะกราฟจะสะท้อนราคา และเราเอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติการประกอบการจรงที่เราได้ ว่ามันเป็นอย่างไร ช่วงวิกฤตกำไรตกจรีงไม๊ อย่างไร ถ้าสงลัยอะไรขึนมาจรี'งๆ ให้ไปดูที่ “กระแสเงินสด” ซึ่งมันจะตอบทุกอย่าง เพราะ ขายเรือยางตกปลา บางกิจการมีกำไร แต่ต้องเอาไปลงทุนต่อเรอยๆ มันก็กลายเป็นว่า กิจการมีกำไร แต่กำไรเราเอามาใช้ไม่ได้ ไปลงกับ พวกเครองจักรอะไรมากมาย ซึ่งพอมันเสื่อมค่ามูลค่ามันก็ละลายลงไปเรอยๆ แต่ถ้าได้กำไรเอามาปันผลและยังเติบโตได้ อีกอันนี่ดมาก..

เรองที่เถ้า หลายคนยังสงลัยว่า กิจการที่เราลงทุนจะล้มหายตายจากได้หรีอไม่ เมื่อเกิดวิกฤต นี่เป็นเหตุผลที่ ทำไมเราถึงเลือกหุ้น Blue chip เพราะหุ้นเหล่านี่,มักจะเป็นผู้น่าตลาด ถ้าเศรษฐกิจจะพัง ตัวเล็ๆ มันจะไปก่อน หมีล้มแนะน่าให้เวลาเราดูหรีอเลือกหุ้น ให้เลือกเรือ ยาง fishman หุ้นที่หนี้สินน้อยๆ (หรี'ออย่างน้อยก็ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม) ซึ่งหมีล้มจะชอบมาก เทคนิดในการเลือกหุ้นนี้งหลายนั้น เวลาเราจะวัดอะไรลักอย่าง ให้พยายายามหาตัวที่ธุรกิจใกล้เคียง กัน และ

เปัรียบเทียบลัดส่วนทางการเงิน นั่นหมายความว่า เราจะได้รู้จักอุตสาหกรรมนั้นมากฃึนด้วย นอกไปจากนั้เราเองเรือยางตกปลาทะเล ก็ต้องพยายามอ่านบทความหรีอความเห็นผู้ปรีหารในอุตสาหกรรมนั้นๆ จะได้มีข้อมูลมากฃึน ก็เราเป็นนักธุรกิจแล้วนี่นา